Friday, April 22, 2011

Durga Saptashati - Anuradha Paudwal


Goddess Durga Mantras chanted by Anuradha Paudwal.

-= Tracklists =-

01. Signature Prayer
02. Commentry
03. Maha Durga Kavacham
04. Argala Stotram
05. Keelakam
06. Tantrokta Raatri Suktam
07. Dhyanam
08. Tantrokta Devi Suktam
09. Beej Mantra (108 Jaap)
10. Saptashloki Durga
11. Kshama Prathana


Audio MP 3 | 85 MB


Link :

No comments:

Post a Comment