Thursday, August 4, 2011

Holy Chants On Ganesh
-=Tracklist=-

01. Ganapathy Stotram
02. Ganeshanyasaha
03. Ganesha Dvadashanama Stotram
04. Ganesha Pancharatnam
05. Sankashtanashanam Ganesha Stotram
06. Ganesha Ashtakam
07. Ganapathy Ghanapatah
08. Ganesha Stavarajaha
09. Dundiraja Bhujangaprayata Stotram


Audio MP 3 | 37 MB

No comments:

Post a Comment