Thursday, September 1, 2011

Bhaktimala Ganesh Vol. 2
-=Tracklist=-

01. Jehi Sumirat Siddhi Hoi
02. Jai Shri Shankar Sut Ganesh
03. Jai Ganesh Gananath Dayanidhi [Stuti]
04. Shuklambardharam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam -Ganapat ... [Stotra]
05. Vande Ganapatim Isham [Stotra]
06. Siddh Bhajo Omkar Avadho
07. Ajam Nirvikalpam Nirakarmekam [Stotra]


Audio MP 3 | 81 MB
No comments:

Post a Comment